LyluahVerhalen uit Suriname

Verhalen uit Suriname
Bij het zetten van en pai zitten bepaalde zaken in de mand. Maar vraagt u zegt niet af waarom moet dit of dat erin. Ik ga enkele zaken met u behandelen zoals ik het geleerd heb maar zie graag u aanvulling en feed back hierover tegemoet.
Brood met boter en kaas: een teken van voorspoed en is bedoeld dat alles in je leven goed moet gaan. In de slaven tijd was brood met kaas eten een teken dat je welgesteld bent.
Een rode kam: dat is voor de indiaan om zijn haar te kamen maar ander mensen zeggen ook voor de zemeermin
Cassave brood en kasiri : is eten voor winties maar ook bedoeld symbolisch dat de asi die de pai zet elke dag a moes abi njang nanga dringi eng ie libi
Geld: sommige mensen zetten ook een dollar of andere munten in de pai.bedoeld om financieel voorspoed te vragen . moni moes kong en tang ini joe anoe
Famir bakru
 
Soms hoor ik mensen a famiri abi wang bakru . deze bakru is door de tijd heen een kun geworden . De voorouders hebben deze gekocht om rijk te worden. Deze bakrus kunnen inderdaad dan niet meer verwijderd worden omdat ze nu deel van de bere zijn geworden . Echter gaan deze bakroes door met eisen van een mensen leven ieder jaar of het treffen van de familie met tegen spoed en ellende. De bonu weet niet wat te doen en zegt vaak aan de familie mie ow wasi bepaalde smaa uit a bere zodat ze geen last meer hebben van bepaalde dingen. De keiharde waarheid is dat kan niet !! was puru uit a bere bestaat niet het is een bloed en niemand kan bloed veranderen!! Wat kan er wel gedaan worden?
Die bakroes die de familie al 50 jaar of langer teisterden moes poti sidong en a bonu moes puru a takru se foe eng. Sommige mensen zeggen joe e draai a bakroe . onthoud u : het word nooit en een winti !! de bakroes worden opgeroepen tijdens de pre. Ze worden gedwongen een sweri (eed) op de bijbel en wit bord te maken. De sweri kan bijv inhouden dat zij zweren nooit meer een leven uit de bere te nemen en in ruil daarvoor zal de familie ieder jaar een offer moeten doen voor de bakru . zo heb ik gezien dat mensen een koe of schaap offeren of een geit maar kan ook een andere vorm van offer zijn. Meestal is het offer afhankelijk van hoe lang zo een kwade geest in de bere is geweest en waarvoor hij gebruikt is geworden . bjvoorbeeld er zijn vele families die schat rijk geworden door het misbruiken en houden van deze bakroes en dan zit de volgende generatie met heel veel problemen.
Vechten voor winties komt meer voor dan u denkt men snapt niet dat hoe meer je zo een wintie gaat zoeken die niet van jou is hoe meer de wintie zich gaat verschuilen of je een geestelijk pakslaag zal geven. Dit vertel ik naar aanleiding van een voorval dat ik zelf heb meegemaakt . een familie werd geplaagd door allerlei klachten en de echte oorzaak kon niet gevonden worden en stonden op het punt een zoveelste pre te geven.ik zei toen tegen ze jullie hebben te veel geld, stoppen jullie een bepaalde obia te zoeken om dat jullie hebben gehoord dat het een echte wroko mang is!! Ze keken me verbaasd aan alsof zelde zeggen lul maar . En eisten dat de pre werd gegeven! Ik zei het kan maar ik ben niet verantwoordelijk voor de conseqenties. Ik zat er als toeschouwer bij die avond en als bleek goed te gaan tot men de poku speelde van de wintie die iedereen wilde begon te spelen. Een meisje van 14 jaar raakte in trans en de wintie maakte veel lawaai en zei oen tap a poku noso sani ow meti oenoe dja. Mie wan taki nanga a basja dape(doelen naar mij toe ) en ik stapte van mijn stoel en vroeg ie abi wang boskupu en de wintie gaf als antwoord ja na long mie e long psa en via joe mi wang taigie a famiri mek deng stop zoekoe mie want ook tu pi mie bari tide a no dape mie sidong presi de . wensi san ding doe mi e go oting mie wani en pe mi wani . iedereen was muis stil en ook de muziek was gestopt. De wintie zakte en was verdwenen. En harde les waar uit ik ook veel heb geleerd.