LyluahKun je tijdens je leven veel karma aan?

Accepteren we het idee van karma?

Een term die in ons vocabulaire is geïntegreerd, wordt vaak gebruikt om oorzaak en gevolg te beschrijven. Wanneer de negatieve acties van een individu resulteren in maatschappelijke of natuurlijke vergelding, noemen we dit karma. Omgekeerd, wanneer een persoon een deugdzame daad verricht, wordt zijn leven vaak overladen met ervaringen. Dit roept de vraag op:

wij geloven het
Zijn we het eens?
Terug naar de hoofdvraag, karma, geloven we het? Als we karma zeggen, is dat natuurlijk een diepgeworteld geloof in sommige religies. Ik bedoel niet de technische betekenis van het woord, zoals het boeddhisme en het hindoeïsme en sommige andere religies. Wat we hier bedoelen is simpelweg om de resultaten van onze acties te zien. Geloven we dit?

Technisch gezien wel. Maar dat betekent niet dat als je iets goeds doet, je per se meteen resultaat zult zien. Dus als we karma zeggen, bedoelen we meestal dat je onmiddellijk resultaten ziet en dan zeg ik nee, het gebeurt meestal over een langere periode.

Kun je tijdens je leven veel karma aan?

Ik denk niet dat je het als meer of minder moet zien. Het is tenslotte je ziel die je levensprogramma leven voor leven creëert (“uitschrijft”). Je ziel is als het ware neutraal en alwetend. Je ziel weet precies hoeveel ze in een bepaald leven aankan. Geloof het. Iedereen kan zijn voorbestemde missie vervullen. De ziel ziet noch een mooi leven, noch een lelijk leven. De ziel probeert ons bewustzijn te laten groeien. Dat is het belangrijkste. Je krijgt natuurlijk niet meer dan je daadwerkelijk aankunt.
De laatste tientallen levens op aarde zijn gericht op het opruimen van het karma van honderden levens. Maar zoals ik al schreef, je hebt meer positief karma dan negatief karma. Het lijkt erop dat we vaak alleen maar praten over negatief karma. Dit is de verkeerde manier van denken. Ik denk dat hoe meer iemands bewustzijn, dat wil zeggen zijn emoties en inzicht, hoe meer hij schouder aan schouder kan staan.

Is meer of minder geld karma?

Ja. Zo kun je afwisselend leven in armoede of miljonair worden. Hetzelfde geldt voor (groot) onroerend goed etc. Iemand uit je verleden is je misschien veel verschuldigd. Bijvoorbeeld door allerhande diefstallen of verraderlijke diefstal. U kunt dan op verschillende manieren ‘terugbetalen’. Alles wat niet correct is ontvangen (of gestolen) moet worden geretourneerd. Dit geldt voor alles in het leven. Dit kan een financieel probleem zijn. Maar ook dat je door eigen inzet, kracht en liefde iets goeds voor iemand moet doen. Hieronder vallen ook alle financiële zaken, bezittingen en erfenissen.

Waarom kunnen we het leven niet volledig vrij kiezen?

Omdat er verschillende natuurwetten en goddelijke wetten zijn in ons universum. Bijvoorbeeld de wet van reïncarnatie (Wedergeboorte) en de wet van oorzaak en gevolg (Law of Karma). Iedereen wordt er zonder uitzondering door geraakt. Als je het goed doet in meerdere levens, kom dan terug in de volgende paar levens. Als je het “verkeerd” of slecht doet, wordt het

ook nieuw leven ingeblazen. We staan ​​allemaal voor onze eigen keuzes. Maar dit leidt uiteindelijk tot een hoger bewustzijn (en diepere liefde en toewijding). Men kan zeggen dat er een groot plan is gemaakt voor de mensheid. Dit is de wil (liefde) van de Schepper. De Schepper heeft verschillende wetten uitgevaardigd voor deze grote gebeurtenis.

Zijn we dan “gedwongen”?

De meerderheid van de mensen kent de wet van karma (zaaien, oogsten) totaal niet. Je denkt er geen seconde over na.
Ja, het is ergens “gedwongen”. Maar dit oefen je zelf een keer. Dus ik kan niet praten over geweld. We zijn ofwel verantwoordelijk voor onze beslissingen/acties, we negeren onszelf, of we willen niet handelen. Al je acties worden altijd “geregistreerd” en vastgelegd door je eigen ziel. Dus we bepalen eigenlijk ons ​​toekomstige levensprogramma (bestemming) of hoe je het ook wilt noemen. Ook al hebben we hier op aarde vaak grote moeilijkheden. Dit komt echter doordat het inzicht en overzicht zeer beperkt is.

Aan de andere kant zie je de vonken (fragmenten) van het leven op je wachten. Wanneer je terugkeert naar je aardse fysieke lichaam, vergeet je het.

Het is eigenlijk makkelijk. We geven ook geen voor antwoorden voor examens. Het is het beste om het leven zo kosmopolitisch mogelijk te beginnen. Laat achter wat je op dit moment voelt, zonder enige voorafgaande informatie. Dit kan een extra belasting zijn als je het programma van je leven mag kennen. Ik verwacht niet graag grote ontberingen (bijv. ziekte, scheiding, echtscheiding, ontslagen, lastige kinderen, enz.). Maar je toekomstige levensinspiratie kan je sterker maken. Nu weet je waarom mensen naar paranormaal begaafden (mediums) gaan. Iedereen heeft vragen die ze aan een paranormaal begaafde willen stellen. Ik denk niet dat het verstandig is om door medium deurenplat te lopen , maar advies vragen is heel verhelderend (als je serieuze vragen hebt). Ondanks mijn eigen talent raadpleegde ik ook paranormaal begaafden voor advies. Een goed en vertrouwd adres is meestal te vinden via via . Er zijn veel illusies in deze wereld, dus wees alsjeblieft voorzichtig.

Begrijp je de gevolgen van het zien van de toekomst”?

Je kunt nooit de diepte van je toekomstige leven volledig zien. je moet het zelf ervaren. In zekere zin kijk je naar een passage uit de film “je kijkt”.
Het geeft je een glimp van wat je in je leven tegenkomt. Het is een voorrecht om zoiets te zien. Ze dragen allemaal bij aan je persoonlijke innerlijke rijkdom (bewustzijn).

Kan je karma zwaarder zijn dan je aankunt?

ik denk het niet. Dus wat is de zin van het leven? Ons leven moet groeien. De Schepper wil dat we door ons groeiproces naar een hoger (bewuster) leven worden getrokken. Vandaar de hogere sferen van de planeten van het hiernamaals en daarbuiten. De taken in je leven kunnen erg moeilijk zijn, maar ze kunnen uiteindelijk tot iets positiefs leiden.We beseffen dit vaak niet als we lelijkheid ervaren. Alles is vooraf berekend. Naar mijn mening maakt de Schepper nooit fouten of misrekeningen. Het is tenslotte zijn eigen leven. Maar dit is niet gemakkelijk te herkennen wanneer er echt grote aardse moeilijkheden zijn. overweeg dit alstublieft.

Een leider kan je karma niet veranderen. Dus waarom zijn er gidsen(winty s)?

Iedereen wordt met liefde en inzicht geaccepteerd (en begeleid), geaccepteerd op aarde en daarbuiten. Maar we moeten zoveel mogelijk zelf doen, ervaren en voelen. Het heeft geen zin om anderen je leven te veel te laten beïnvloeden. We moeten allemaal onszelf ervaren.
Er zijn mensen op en buiten de aarde die om je geven. Astrale gidsen leiden je naar de volgende fase van je leven. Natuurlijk zijn er mensen op aarde die dat kunnen. Nogmaals, verheerlijk het niet. Iedereen heeft een beetje steun en advies nodig in zijn leven. Daarom gebeuren er meer “onzichtbare” dingen dan we denken. Gidsen moeten ook rekening houden met toepasselijke wetgeving. Hij mag niet tussenbeide komen omdat het je karma zal beïnvloeden en daarom ben je terug op aarde. Je moet karma zoveel mogelijk in je eigen handen houden.

Is het menselijk bewustzijn toegenomen van het verleden naar het heden en sinds het begin van het leven op aarde?

Elke gedachte, elk gevoel, elke ervaring is rijk voor ieder mens. Elk moment is naar mijn mening nuttig. Het is onderdeel van een lang groeiproces. Al het leven, of het nu aangenaam of onaangenaam is, verrijkt ons steeds meer. Natuurlijk zijn sommige hoofdstukken van het leven comfortabeler en leuker dan andere. Maar elke fout, zowel kleine als grote, moet worden gecorrigeerd. Alle examens hebben een reden.

Is het mogelijk om een ​​volledig doelloos leven te leiden?

Nee, ik denk het niet. Wat het ook is, met alles kom je altijd een beetje verder. Maar daar komen we vaak later achter. Ik geloof dat hoe meer je je er op toelegt, hoe meer je kunt doen wat je wilt doen. Gelukkig wordt het echter per persoon gewogen. Niet iedereen kan hetzelfde hebben (verduren). Het universum heeft dus zeker iets te “denken”. Persoonlijk kan het me niet schelen hoe je het noemt of wat je wilt uitdrukken. Ik vind het jammer dat mensen deze kracht/god voor persoonlijk gebruik willen gebruiken. Wat ik bedoel is dat deze kracht voor iedereen is. En het maakt niet uit of je het gelooft of niet. Iedereen kan het op zijn eigen manier doen. Daarom is elke incarnatie (leven) even belangrijk en nuttig. We zijn te geneigd om ons in iemands leven te mengen zonder het doel van het leven te kennen. Of het nu gaat om goed doen of om ‘kwaad doen’, ieder mens heeft zijn of haar eigen speciale taak. Dit is een punt om over na te denken. Begrijpen en respecteren is veel beter dan oordelen of beschuldigen. Er is geen leven zonder doel of betekenis, maar we begrijpen nog steeds niet de diepte van ons leven.