Lyluah

Rachida Kacimi

There is an abundance of sadness

Wanneer een relatie eindigt, zou je kunnen aannemen dat de persoon die het einde heeft geïnitieerd het vermogen heeft om zonder problemen verder te gaan. Dit is echter niet altijd het geval. In feite is het vaak de persoon die de beslissing heeft genomen om de relatie te beëindigen die het meeste verdriet met zich meebrengt.

Read more

What is your method of controlling the flow of chakras using a pendulum?

Elk chakra zendt energiegolven uit, die door een pendel worden versterkt en inzichtelijk gemaakt. Het gebruik van een pendel is de optimale methode om de status van je chakra’s te beoordelen, omdat je de bewegingen ervan door de golven kunt observeren.
Je chakra’s maken deel uit van wie je bent en zijn voortdurend in beweging met de eb en vloed van je bewustzijn.

Read more

You can specifically turn to the universe for support?

Je stuurt bijvoorbeeld een hulpverzoek naar je gids of Winti. Maar weinig mensen realiseren zich: je zendt ook onbewuste waarschuwingsteken uit! Hoe ze je leven beïnvloeden. “Het universum reageert altijd op jouw waarschuwingsteken. Dat is de wet van canon.”

Read more

The energy contained in this year's last full moon is exceptionally powerful

De energie die de laatste volle maan van dit jaar bevat, is uitzonderlijk krachtig. Deze volle maan, die op 31 augustus onder het astrologische teken Vissen valt, heeft het potentieel om verschillende aspecten van je leven te beïnvloeden, zoals je carrière en je relaties. Het is zeer waarschijnlijk dat u gedurende deze tijd zult piekeren over ervaringen uit het verleden als een manier om in het reine te komen met eerdere emotionele wonden.

Read more

Stories from Suriname

Bij het zetten van en pai zitten bepaalde zaken in de mand. Maar vraagt u zegt niet af waarom moet dit of dat erin. Ik ga enkele zaken met u… Read more

It is important to remember that you have the strength to persevere

It is important to remember that you have the strength to persevere, despite signs from the universe that suggest otherwise. While these signs may seem to push you in a different direction, it is crucial to trust your own intuition and keep moving forward on your own path. Remember that the universe is not in control of your life; you are. So take charge of your own journey and don't let external factors hold you back from achieving your goals.

Read more

Tarot cards

Historical research indicates that the origins of the tarot game date back to the 15th century in northern Italy. This was achieved by expanding the existing deck of cards by adding four additional figure cards and twenty-two trump cards. Over the centuries, tarot cards have been used mainly for recreational purposes, including their use in games such as French tarot.

Read more

Are you able to identify yourself one of the seven female archetypes that comprise the realm of mystical feminine wisdom?

Navigeren door de wendingen van belangrijke levensmijlpalen wordt gemakkelijker gemaakt met de begeleiding van de zeven vrouwelijke archetypen. Door je te verdiepen in de rollen van het meisje, de moeder, de wijze vrouw, de jager, de mysticus, de minnares en de koningin, krijg je waardevolle inzichten in je eigen gedragspatronen en neigingen. Neem even de tijd om na te denken en vast te stellen welke van deze archetypen het sterkst resoneert met je eigen ervaringen en zelfgevoel.

Read more

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

This site is set to 'allow cookies' by default, to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this site without changing your cookie settings, or if you click "Accept" below, you consent to the use of Cookies.

Close