Lyluah

oracle cards

What is your method of controlling the flow of chakras using a pendulum?

Elk chakra zendt energiegolven uit, die door een pendel worden versterkt en inzichtelijk gemaakt. Het gebruik van een pendel is de optimale methode om de status van je chakra’s te beoordelen, omdat je de bewegingen ervan door de golven kunt observeren.
Je chakra’s maken deel uit van wie je bent en zijn voortdurend in beweging met de eb en vloed van je bewustzijn.

Read more

The energy contained in this year's last full moon is exceptionally powerful

The energy contained in this year's last full moon is exceptionally powerful. This full moon, which falls under the astrological sign of Pisces on August 31, has the potential to affect various aspects of your life, such as your career and relationships. It is very likely that you will mull over past experiences during this time as a way of coming to terms with previous emotional wounds.

Read more

Stories from Suriname

Bij het zetten van en pai zitten bepaalde zaken in de mand. Maar vraagt u zegt niet af waarom moet dit of dat erin. Ik ga enkele zaken met u… Read more

It is important to remember that you have the strength to persevere

It is important to remember that you have the strength to persevere, despite signs from the universe that suggest otherwise. While these signs may seem to push you in a different direction, it is crucial to trust your own intuition and keep moving forward on your own path. Remember that the universe is not in control of your life; you are. So take charge of your own journey and don't let external factors hold you back from achieving your goals.

Read more

Tarot cards

Historical research indicates that the origins of the tarot game date back to the 15th century in northern Italy. This was achieved by expanding the existing deck of cards by adding four additional figure cards and twenty-two trump cards. Over the centuries, tarot cards have been used mainly for recreational purposes, including their use in games such as French tarot.

Read more

Are you able to identify yourself one of the seven female archetypes that comprise the realm of mystical feminine wisdom?

Navigeren door de wendingen van belangrijke levensmijlpalen wordt gemakkelijker gemaakt met de begeleiding van de zeven vrouwelijke archetypen. Door je te verdiepen in de rollen van het meisje, de moeder, de wijze vrouw, de jager, de mysticus, de minnares en de koningin, krijg je waardevolle inzichten in je eigen gedragspatronen en neigingen. Neem even de tijd om na te denken en vast te stellen welke van deze archetypen het sterkst resoneert met je eigen ervaringen en zelfgevoel.

Read more

Exploring the symbolic meaning of the snake: how does it resonate with you? The snake, with its sinuous form, can be both attractive and dangerous, displaying a variety of captivating colours or remaining unadorned. It can inhabit both aquatic and terrestrial environments and even has the ability to traverse both. This creature serves as a symbolic representation for various concepts, including medicine, deceptive practices, allure and more. Moreover, the snake has deep spiritual significance, revolving around the concept of the separation between mind and emotions. This dichotomy is especially emphasised in our modern society, which we face on a daily basis. What spiritual message does the snake have for you? The snake plays a valuable role within the delicate balance of Mother Earth's ecosystem and thrives in environments where many other creatures struggle to adapt and survive. This inherent power of resilience, shared by the snake, is also a reflection of your own potential. Interactions with alien life forms have long intrigued humanity. The exchange of communication between beings from other worlds has aroused both curiosity and speculation. Speaking in tongues is a form of communication within Christianity in which the speaker utters words or phrases that he himself does not understand. It is believed to be a direct form of language that connects the speaker to the divine realm. A similar concept is also portrayed in the Harry Potter series, where the protagonist, Harry, possesses the ability to understand and communicate with others in a language he does not know.

De slang, met zijn kronkelende vorm, kan zowel aantrekkelijk als gevaarlijk zijn, een verscheidenheid aan boeiende kleuren vertonen of onopgesmukt blijven. Het kan zowel aquatische als terrestrische omgevingen bewonen en… Read more