LyluahDe verkeerd begrepen boodschappers van een nieuw tijdperk: New Age kinderen en ADHD

De verkeerd begrepen boodschappers van een nieuw tijdperk: New Age kinderen en ADHD
Heeft u of uw kind een ADD-diagnose gekregen?

Dan is het mogelijk dat u of uw kind tot de groep behoort die bekend staat als nieuwetijdskinderen.

Deze unieke individuen beschikken over verhoogde zintuiglijke vermogens, waardoor ze alles wat er om hen heen gebeurt waarnemen en interpreteren.

Als gevolg hiervan reageren ze vaak met een hoog activiteitsniveau.

Deze constante toestroom van stimuli kan hen echter overweldigen, omdat ze voortdurend worden gebombardeerd met meer input dan ze effectief kunnen verwerken.
Het levensdoel van kinderen geboren in de nieuwe tijd.

Laten we, in plaats van het probleem uitsluitend aan de jongere generatie toe te schrijven, de moed verzamelen om de problemen in onze samenleving onder ogen te zien en de verantwoordelijkheid nemen om zelf oplossingen te vinden.

Kinderen van de nieuwe tijd dienen als reflecterende oppervlakken.

De kinderen van de nieuwe tijd dienen als een weerspiegeling van onszelf en laten zien wat er van binnenuit ons uitstraalt, alsof we door een spiegel kijken. Hun acties en gedragingen weerspiegelen die van ons. Als wij ons zorgen maken, zullen zij ook bezig zijn.

Mocht het ons aan innerlijke harmonie ontbreken, dan zullen zij onevenwichtigheid ervaren. En wanneer verdriet ons overspoelt, zal het nieuwetijdskind huilen in de duisternis van de nacht, terwijl zijn tranen stromen zonder begrip.

Op deze manier onthullen ze onze emoties, onze oprechte gedachten en de onopgeloste zaken die in ons blijven hangen.

Ze bezitten inderdaad een aangeboren vermogen om de ware aard van ons wezen waar te nemen en deze onbewust als hun eigen wezen te assimileren.

Ouders en opvoeders van moderne kinderen staan ​​voor een uitdagende taak.

Denk eens aan de last van stress en verdriet die we soms met ons meedragen, die vervolgens door onze kinderen op ons wordt teruggekaatst, vaak op een overdreven manier.

Dit kan bijzonder uitdagend zijn omdat het spiegeleffect van onze kinderen de problemen vaak verergert. Als een moeder bijvoorbeeld gestrest is en haar kind reageert door onhandelbaar te worden, escaleren de stressniveaus. Om aan deze negatieve cyclus te ontsnappen, is een aanzienlijke hoeveelheid zelfbewustzijn vereist. Als ouder of opvoeder is het van cruciaal belang om de dynamiek die daarbij speelt te begrijpen, de noodzaak te onderkennen om eerst zichzelf te kalmeren en erop te vertrouwen dat het kind op natuurlijke wijze ook rust zal vinden.

Kinderen van de nieuwe tijd beschikken over een waarnemingsantenne die zeer goed is afgestemd op hun omgeving.

Kinderen van de nieuwe tijd functioneren ook als ontvangers en absorberen en ervaren moeiteloos de emoties van de mensen om hen heen. Als ze een kamer vol mensen binnenkomen, voelen ze intuïtief de onuitgesproken interacties tussen de aanwezige individuen. Vaak zijn ze zich er niet van bewust dat ze dit vermogen bezitten, waardoor ze onbewust een breed scala aan emoties absorberen als een fijn afgestelde antenne. Het gevolg is dat ze zich boos, verdrietig of teleurgesteld voelen zonder de bron van deze emoties te begrijpen.

Het feit dat deze kinderen niet in staat zijn de oorsprong van hun gevoelens te achterhalen, dient als bewijs dat zij de emoties van anderen hebben geabsorbeerd.
Een overweldigende stroom van emoties

 

Laten we, nu we de spiegel- en antennebeelden nog vers in het geheugen hebben,

eens bekijken hoe een kind van de nieuwe tijd het zou ervaren als hij in een grotere bijeenkomst was, zoals een schoolklas. Welk beeld ontstaat in dit scenario? Velen van ons, inclusief ikzelf, stellen zich een bruisende omgeving voor. Dit komt omdat nieuwetijdskinderen een scherp besef van hun omgeving hebben en elk geluid en elke beweging opmerken. Ze horen het zwakste niezen of gefluister binnen de groep, het verre gebrul van een vliegtuig dat hoog in de lucht zweeft, het aanhoudende gezoem van een bromvlieg die vastzit tegen een gesloten ruit, en talloze andere zintuiglijke prikkels.

Ze bezitten niet alleen het vermogen om getuige te zijn van elke gebeurtenis,

maar ze hebben ook het buitengewone vermogen om elke sensatie te ervaren.

Alsof dit opmerkelijke vermogen nog niet voldoende is, voelen ze zelfs de fysieke ongemakken van anderen binnen hun groep. Het is niet ongebruikelijk dat ze deze sensaties als hun eigen sensaties beschouwen, zich er niet van bewust dat ze feitelijk van iemand anders afkomstig zijn.

Hun perceptie is scherp afgestemd op de emotionele toestand van anderen. Ze bezitten een aangeboren vermogen om onuitgesproken gevoelens, zowel positief als negatief, te detecteren die in stilte tussen individuen overgaan. De afwezigheid van harmonie binnen een groep ontgaat hun waarnemingsvermogen niet; ze detecteren gemakkelijk de onderliggende, stemloze emoties en reageren instinctief op het moment zelf op hun intuïtieve indrukken.

Ontdek of jij de kwaliteiten van een volwassen new age-kind bezit door deze 6 kenmerken te verkennen.
Het onderwerp is ADHD en kinderen van de nieuwe tijd.

De eerste reactie op het bombardement kan worden omschreven als een golf van activiteit, die wijst op een staat van drukte en mogelijk op de aanwezigheid van ADHD.

De moderne generatie kinderen wordt dagelijks voortdurend blootgesteld aan een overweldigende toevloed van prikkels. Deze buitensporige hoeveelheid stimuli resulteert in een constante staat van overbelasting, omdat ze consequent worden blootgesteld aan meer dan ze effectief kunnen verwerken.

Het gevolg is dat deze kinderen instinctief op zoek gaan naar manieren om van deze overdaad af te komen en eventuele negatieve effecten te voorkomen.
Verminder stress door productieve activiteiten te ondernemen.

In een poging de toenemende druk te verlichten, nemen bepaalde kinderen een zeer actieve en rusteloze houding aan,

waarbij ze verschillende activiteiten ondernemen om het teveel aan sensaties te verdrijven. Ze babbelen onophoudelijk en zijn niet in staat om zelfs maar een korte pauze van vijf minuten te zwijgen.

Door hun ervaringen onmiddellijk te verwoorden, voorkomen ze de toestroom van nieuwe stimuli, maar externaliseren ze deze en negeren ze deze.
De kinderen van de nieuwe tijd vertonen een onophoudelijke behoefte om in beweging te zijn en zijn niet in staat stil te blijven terwijl ze ernaar streven zich te ontdoen van een overweldigend overschot aan energie. Hun concentratievermogen wordt sterk belemmerd, omdat ze gemakkelijk afgeleid worden door elke vorm van afleiding.

Bijgevolg wordt dit gedrag vaak samengevat in de geïrriteerde observatie dat ze voortdurend bezig zijn, eindeloos druk zijn en voortdurend verwikkeld zijn in een wervelwind van activiteit.

De opmerkelijke eigenschap die opvalt bij nieuwetijdskinderen is hun voortdurende activiteit.

Dit niveau van drukte resulteert vaak in de diagnose ADD of ADHD, wat wijst op een hyperactief karakter en moeite om de focus te behouden. Bovendien vertonen deze kinderen een hoge mate van impulsiviteit. Ze leven meestal in de marge en willen altijd hun omgeving verkennen en er interactie mee hebben.

Er zijn vergelijkingen gemaakt tussen kinderen die dit gedrag vertonen en een onuitputtelijke motor. Attention Deficit Disorder (ADD) benadrukt het tekort aan aandacht, terwijl Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) het extra element van hyperactiviteit omvat.
Is dit gedrag indicatief voor ziekte?

De benaming impliceert dat het actieve gedrag van de hedendaagse jeugd als ongezond wordt ervaren en een remedie noodzakelijk maakt.

Wanneer we echter het bovengenoemde perspectief beschouwen, wordt het duidelijk dat hun gedrag, hoewel uitdagend, niet echt pathologisch is, maar eerder moet worden gezien als een gezonde reactie van de psyche om met een overvloed aan stimuli om te gaan.

De kinderen van de nieuwe tijd beschikken over een grotere gevoeligheid vergeleken met hun voorgangers,

waardoor ze een grotere hoeveelheid informatie kunnen waarnemen en verwerken. In plaats van te vertrouwen op de geneeskunde als oplossing, is het absoluut noodzakelijk dat we een volledige maatschappelijke transformatie ondergaan, vergezeld van alternatieve methoden om deze kinderen te voeden en op te voeden. Deze aanpak zou prioriteit moeten geven aan de ontwikkeling van hun ziel op speelse wijze, in plaats van zich uitsluitend te concentreren op prestaties en academische prestaties.
In een tijdperk vol prikkels zijn er kinderen die over een uitzonderlijk niveau van gevoeligheid beschikken.

Op dit moment ontstaat er een botsing tussen twee belangrijke moderne trends.

Aan de ene kant wordt de jongere generatie steeds scherpzinniger en beter afgestemd op prikkels. Daarom hebben kinderen van de nieuwe tijd een omgeving nodig die wordt gekenmerkt door stilte, creativiteit, helderheid, vrede en structuur. Helaas ontbreken deze essentiële elementen vaak in onze omgeving.
In onze evoluerende samenleving kunnen we twee belangrijke ontwikkelingen waarnemen: ten eerste het verstrijken van de tijd, en ten tweede de gestage transformatie naar een samenleving waarin een constante stroom van stimuli, emoties en informatie ons overspoelt.

Naarmate het levenstempo versnelt, zoeken individuen naar krachtigere stimuli om hun emotionele behoeften te bevredigen. Het gevolg is dat de jongere generatie opgroeit in een samenleving die steeds minder kansen en ruimte biedt voor hun unieke expressie.
Is het het nieuwetijdskind of de samenleving die werkelijk door ziekte wordt getroffen?

Staat u mij toe de vraag met de grootst mogelijke duidelijkheid te herhalen:

wie wordt er werkelijk getroffen: het kind of de samenleving? Naar mijn mening is het antwoord ondubbelzinnig: de verhoogde gevoeligheid van het moderne kind is geenszins een kwaal, maar eerder een opmerkelijke zegen, zij het een uitdaging voor alle betrokken partijen, vooral binnen ons huidige maatschappelijke kader.

Helaas lijkt het erop dat onze samenleving nog lang niet klaar is om een ​​veilige en verzorgende omgeving te bieden aan individuen met een dergelijke uitgesproken gevoeligheid.

Daarom probeert onze samenleving, in plaats van de samenleving aan te passen aan dit nieuwe type kind, hen te assimileren door het gebruik van medicijnen en etiketten.

Als je het label ADD of ADHD krijgt, betekent dit automatisch dat er een fout in je zit.

Deze conclusie ontslaat experts ervan zich af te vragen of onze samenleving misschien wel degene is die zich niet goed voelt, en niet het kind. Niet het kind wordt getroffen, maar de samenleving zelf wordt geplaagd.

Het is essentieel om te erkennen dat de opvoeding en de omgeving van veel kinderen in het nieuwe tijdperk bijdragen aan verschillende uitingen van spirituele ontwikkeling

. Het is niet ongewoon dat sommige van deze kinderen last ervaren als gevolg van hun drukte. In bepaalde gevallen (maar niet in alle) zou men zelfs kunnen denken dat ze zich niet goed voelen en interventie nodig hebben. Het is echter van cruciaal belang om te erkennen dat deze ongelijke vooruitgang in de eerste plaats voortkomt uit de ongelukkige omstandigheid dat deze gevoelige kinderen moeten bestaan ​​in een samenleving die geen respect en begrip heeft voor hun unieke kwaliteiten.
Hier volgen enkele nuttige tips over hoe u uw kind in de moderne tijd kunt ondersteunen.

Begin met het geven van een beknopte toelichting:

dat uw kind (samen met andere kinderen van de nieuwe generatie) moeiteloos informatie en vaardigheden opneemt zonder het proces volledig te begrijpen.

Leer uw kind om introspectief te zijn en te onderzoeken: wat is de reden achter deze emotie die ik ervaar? Als ze het niet kunnen verwoorden, is het waarschijnlijk dat ze het van iemand anders hebben overgenomen.
Door het proces van het ontwikkelen van een sterk zelfgevoel kan uw kind een dieper inzicht krijgen in het onderscheid tussen zijn eigen identiteit en die van anderen.

Dit verhoogde zelfbewustzijn stelt hen in staat vol vertrouwen hun voorkeuren te laten gelden door ‘nee’ te zeggen als ze iets niet willen en ‘ja’ als ze dat wel willen. Hun keuzes worden niet beïnvloed door externe verwachtingen, maar komen eerder voort uit hun interne overtuigingen. Op deze manier cultiveren ze een bewustzijn van hun echte emoties, verlangens en gedachten.

voor verdere vragen

kunt u me een mailtje sturen

veel liefst

Rachida Kacimi (layla-ki)