LyluahBOZEN OOG en fatima handje

BOZEN OOG en fatima handje

Hoe werkt het boze oog?

Boze oog werkt anders dan traditionele magie,

omdat het berust op de overtuiging dat schade en ongeluk eenvoudigweg door een blik kunnen worden toegebracht,

zonder enige opzettelijke of bewuste intentie.

Dit fenomeen is gebaseerd op het idee dat bepaalde individuen een natuurlijk vermogen bezitten om schade aan te richten en rampen te veroorzaken,

simpelweg door naar iemand of iets te kijken.

Bij individuen vertonen sommigen dit kenmerk in grotere mate dan hun tegenhangers.

Bovendien leven ze momenteel.

 

Het concept dat elke jaloerse of spottende blik inherent ongeluk veroorzaakt,

kan iemands geluk beïnvloeden.

 

Het idee dat verbale communicatie de nadelige aspecten van het bestaan ​​van een bepaald onderwerp benadrukt.

De negatieve gevolgen van afkeuring kunnen bestaande problemen verergeren,

en er zijn ook kosten aan verbonden.

De Zen van een individu heeft het potentieel om ongelukkige omstandigheden te veroorzaken,

vooral als het jonge kinderen betreft.

Kinderen zijn kwetsbaar voor de kwaadaardige blik.

Daarom is het ook ongepast.

 

De pure schoonheid van een kind tot uitdrukking brengen zonder overbezorgdheid.

Wat is het mechanisme achter de functionaliteit ervan?

De kwaadaardige blik bezit het vermogen om op twee verschillende gebieden te werken: bewondering en vijandigheid.

Wanneer het in bewondering wordt gericht,

manifesteert het zich eenvoudigweg als een buitensporige blik van uitbundige vreugde,

verstoken van enige kwaadaardige bedoeling om welvaart weg te nemen.

 

Het is belangrijk op te merken dat in deze gevallen het boze oog niet noodzakelijkerwijs opzettelijk is gericht.

Afgunst en het boze oog delen echter een rode draad in het cultiveren van minachting en afkeer,

waardoor gevoelens van wrok jegens de schoonheid,

prestaties of welvaart van iemand anders worden aangewakkerd.

Het is binnen dit domein dat de kwaadaardige blik doorgaans zijn aandacht fixeert.

De handeling van het werpen van de kwaadaardige blik kan zowel met opzet als zonder bewustzijn worden uitgevoerd.

Dit is de reden waarom iedereen het potentieel heeft om de kracht van het boze oog te bezitten.

Het kan zich bij iedereen manifesteren,

zelfs bij degenen die vroom zijn,

omdat de oorsprong in de blik zelf ligt.

 

Het is mogelijk dat de ene persoon een sterkere invloed heeft dan de andere als hij of zij gevoelens van afgunst koestert,

maar niet ieder jaloers individu bezit het boze oog.

Omdat het concept van jaloezie een bredere reikwijdte omvat en het boze oog specifieker is,

houdt het zoeken naar bescherming tegen jaloezie ook bescherming tegen het boze oog in.

 

Wat is de reden achter de blauwe kleur van het boze oog?

Het heersende en algemeen erkende symbool van bescherming,

welzijn en positieve energie is het algemeen bekende blauwe Turkse oog.

Deze krachtige talisman dient als schild tegen ongeluk en de kwaadaardige blik en geeft een gevoel van veiligheid.

Bovendien vertegenwoordigt het,

 

wanneer het is versierd in een serene hemelsblauwe tint,

waarachtigheid en zuiverheid en biedt het directe en onwrikbare bescherming.

De oorsprong van de Hand van Fatima is terug te voeren op het doel ervan om te beschermen tegen het boze oog.

De oorsprong van het symbool met de opgeheven hand blijft een mysterie,

omdat het met verschillende tradities wordt geassocieerd.

De hand van Fatima heeft verschillende betekenissen,

afhankelijk van de cultuur.

 

Het wordt erkend als de hand van Fatima in de islam,

die de dochter van Mohammed vertegenwoordigt,

en als de hand van Miriam in het jodendom,

die de profetes en Maria, de moeder van Jezus, symboliseert.

In de islam, het jodendom en het christendom wordt de hand toegeschreven aan vrouwen die een voorbeeld zijn van moederschap en opvoeding.

Het is ook mogelijk dat de Hand dateert van vóór deze religies en gekoppeld was aan oude vruchtbaarheidsgodinnen als Ishtar, Tanit en Astarte.

De Hamsahand heeft betekenis in zowel het hindoeïsme als het boeddhisme.

In het boeddhisme en het hindoeïsme krijgt de Hamsahand een aparte betekenis.

Het symboliseert het ingewikkelde samenspel van energie binnen de chakra’s van het lichaam,

terwijl het ook de essentie van de vijf zintuigen en de mudra’s belichaamt.
Het symbool van de hand van Fatima heeft betekenis in zowel het jodendom als andere culturen.

De betekenis van het aantal voor joden houdt rechtstreeks verband met het aantal heilige boeken in de Thora.

Bovendien komt het overeen met de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet, ‘heh’, die van groot belang is als symbool dat God vertegenwoordigt voor de Joodse gemeenschap.

Het uiterlijk van de Hamsa kan als volgt worden omschreven.

 

In de islam heeft de Hamsahand een duidelijke betekenis die hem onderscheidt van zijn interpretaties in andere religies zoals het jodendom, het boeddhisme en het hindoeïsme.

De veelzijdige aard van deze veelbelovende hand geeft aanleiding tot zijn steeds veranderende uiterlijk.

Op de joodse hand van Mirjam is bijvoorbeeld een gewone mensenhand te zien,

versierd met gegraveerde Thorateksten.

Aan de andere kant vertoont de hand van Fatima perfecte symmetrie en beschikt hij niet over één,

maar over twee duimen!

De Hamsahand kan zowel naar boven als naar beneden worden gedragen.
De Hamsa is te herkennen aan zijn aparte uiterlijk.

In de islam heeft de Hamsahand een duidelijke betekenis vergeleken met de betekenis ervan in het jodendom,

het boeddhisme en het hindoeïsme.

Vanwege zijn veelzijdige aard neemt de gelukkige hand verschillende vormen aan.

Mirjams joodse interpretatie toont een eenvoudige menselijke hand versierd met gegraveerde Thorateksten.

Aan de andere kant vertoont de hand van Fatima symmetrie, met twee duimen.

De Hamsahand kan zowel omhoog als omlaag gedragen worden.

Het amulet dat bekend staat als de Nazar

De vingers zijn versierd met ingewikkelde henna-ontwerpen en vertonen delicate lijnen, terwijl de handpalm typisch een levendige blauwe Nazar bevat.

Dit beschermende amulet, bekend als nazar boncuk of nazar boncuğu in het Turks, heeft de vorm van een oog en is diep geworteld in de Turkse folklore.

Het doel ervan is om de kwaadaardige blik,

 

ook wel bekend als het boze oog,

af te weren. Volgens veel mensen wordt aangenomen dat individuen met opvallende blauwe ogen vatbaar zijn voor ongeluk,

maar de Nazar dient als hun schild.

Deze krachtige talisman is overal in het Midden-Oosten te vinden en wordt ook wel het Oog van Fatima genoemd.

De reden achter de aanwezigheid van twee duimen op Fatima’s hand is nog steeds een mysterie.

Volgens een islamitisch verhaal was Fatima bezig met het bereiden van pap toen haar echtgenoot Ali thuiskwam,

vergezeld van een nieuwe vrouw.

Door de plotselinge onthulling raakte Fatima in shock,

 

waardoor ze de lepel losliet waarmee ze had geroerd.

Overweldigd door verwarring ging ze verder met het koken van de pap met haar hand direct in de pan.

Wonder boven wonder kwam ze ongedeerd uit de beproeving,

zij het met een extra duim.

Toegewijden interpreteren deze gebeurtenis als een goddelijke bescherming die door Allah is verleend. Bijgevolg kan het gebruikelijk worden om een ​​hand uit te strekken over de kachel als symbool van bescherming.

Symbolische bescherming wordt geboden door de Hamsahand, die als krachtig symbool dient.

Het doel van Hamsa Hands is om te beschermen tegen kwaadaardige krachten.

De handpalm dient als universeel symbool van voorzichtigheid.

Wie wil negatieve energie uitnodigen?

In het midden van een Fatima-hand zul je vaak een Oog of een blauwe Nazar vinden,

die het vermogen bezit om alle kwaadaardige dingen te identificeren en af ​​te weren.

Trouwens, de reden dat Nazar-borden blauw zijn,

is te wijten aan de associatie van deze kleur met integriteit en waarachtigheid.

In gevallen waarin een blauw oog ontbreekt,

zijn deze handen vaak voorzien van edelstenen of andere versieringen in dezelfde tint.

Heel functioneel!

 

De representatie van vrede wordt gesymboliseerd door de Hamsahand,

en daarom heeft het zo’n betekenis.
De Hamsa creëert, door zijn vermogen om negativiteit af te weren,

ruimte voor positiviteit.

Het wordt algemeen beschouwd als een symbool van vruchtbaarheid,

vriendschap en vrede.

Bovendien betekent de open hand van de Hamsa transparantie en eerlijkheid,

waardoor loyaliteit en oprechte steun worden bevorderd.

Interessant genoeg vertoont het gelijkenis met het Ahimsa-symbool in het hindoeïsme,

dat geweldloosheid vertegenwoordigt door middel van een open handgebaar. Het is opmerkelijk hoeveel diepgang en betekenis via een eenvoudig symbool kan worden overgebracht.

Voor verdere vragen of je wilt graag een consult kunt u me bellen op nummer

09091113777

www.lyluah.sr

spiritueelsuriname.com

Veel liefst Rachida Kacimi (layla-ki)