Lyluah

voodoo die zijn oorsprong vindt in West-Afrikaanse tradities

Les djinns, également appelés fantômes, sont des créatures fascinantes qui trouvent leur origine dans la mythologie et le folklore arabes

Jinn’s, ook wel bekend als geesten, zijn fascinerende wezens die hun oorsprong vinden in de Arabische mythologie en folklore. Ze worden vaak beschreven als bovennatuurlijke entiteiten met vrije wil en de mogelijkheid om zowel goed als kwaad te doen. In de islamitische traditie worden jinn’s beschouwd als een aparte soort, gemaakt uit rookloos vuur, die net als mensen de verantwoordelijkheid hebben om keuzes te maken en beproevingen te doorstaan.

En savoir plus

Voodoo is een religieuze en spirituele praktijk die zijn oorsprong vindt in West-Afrikaanse tradities

Voodoo is een religieuze en spirituele praktijk die zijn oorsprong vindt in West-Afrikaanse tradities, maar zich in de loop van de geschiedenis heeft verspreid naar verschillende delen van de wereld, met name naar Haïti en andere delen van het Caribisch gebied. Het is een complexe en diverse traditie die een combinatie vormt van inheemse Afrikaanse geloofssystemen en invloeden uit het katholicisme en in sommige gevallen andere religies.

En savoir plus

adumankama

Je voudrais parler aujourd'hui de l'adumankama. On sait très peu de choses sur cette wintie, elle est entourée d'un voile de secret. Il y a beaucoup de disputes dans les familles et tout le monde prétend que l'adumankama est avec eux. Je peux vous dire que cette wintie a tendance à s'arranger avec des gens qui ne se battent pas du tout pour elle. Cette wintie bat des patrons combattants âgés et envie eng abari tapoe wang gran pikin just. Cette obia est normalement très silencieuse et peut donner des messages encore plus fins que l'apuku et l'ingi.

En savoir plus