Lyluah

Voodoo is een religieuze en spirituele praktijk

Stories from Suriname

Bij het zetten van en pai zitten bepaalde zaken in de mand. Maar vraagt u zegt niet af waarom moet dit of dat erin. Ik ga enkele zaken met u… Read more

Are you able to identify yourself one of the seven female archetypes that comprise the realm of mystical feminine wisdom?

Navigeren door de wendingen van belangrijke levensmijlpalen wordt gemakkelijker gemaakt met de begeleiding van de zeven vrouwelijke archetypen. Door je te verdiepen in de rollen van het meisje, de moeder, de wijze vrouw, de jager, de mysticus, de minnares en de koningin, krijg je waardevolle inzichten in je eigen gedragspatronen en neigingen. Neem even de tijd om na te denken en vast te stellen welke van deze archetypen het sterkst resoneert met je eigen ervaringen en zelfgevoel.

Read more

Exploring the symbolic meaning of the snake: how does it resonate with you? The snake, with its sinuous form, can be both attractive and dangerous, displaying a variety of captivating colours or remaining unadorned. It can inhabit both aquatic and terrestrial environments and even has the ability to traverse both. This creature serves as a symbolic representation for various concepts, including medicine, deceptive practices, allure and more. Moreover, the snake has deep spiritual significance, revolving around the concept of the separation between mind and emotions. This dichotomy is especially emphasised in our modern society, which we face on a daily basis. What spiritual message does the snake have for you? The snake plays a valuable role within the delicate balance of Mother Earth's ecosystem and thrives in environments where many other creatures struggle to adapt and survive. This inherent power of resilience, shared by the snake, is also a reflection of your own potential. Interactions with alien life forms have long intrigued humanity. The exchange of communication between beings from other worlds has aroused both curiosity and speculation. Speaking in tongues is a form of communication within Christianity in which the speaker utters words or phrases that he himself does not understand. It is believed to be a direct form of language that connects the speaker to the divine realm. A similar concept is also portrayed in the Harry Potter series, where the protagonist, Harry, possesses the ability to understand and communicate with others in a language he does not know.

De slang, met zijn kronkelende vorm, kan zowel aantrekkelijk als gevaarlijk zijn, een verscheidenheid aan boeiende kleuren vertonen of onopgesmukt blijven. Het kan zowel aquatische als terrestrische omgevingen bewonen en… Read more

The role of fear in enhancing our ability to love in relationships.

If you are wondering if you really love your partner enough or if there is someone else who is a better fit for you, it is possible that you think there are problems within your relationship. However, this is not always necessarily true.
The link between fear and love is often overlooked. It is important to remember that fear is a natural companion of love. Moreover, it is often the people we hold closest to our hearts that can evoke the most intense fear in us.

Read more

What happens when a butterfly crosses your path

Transformation is symbolised by the butterfly. For this magnificent creature to fly in different colours and sizes, it has to undergo a long process. This process begins with the tiny caterpillar, which eats as much greenery as possible. The next stage is that of the adult caterpillar, which can vary enormously in appearance, ranging from dull to stunningly beautiful colours.
The caterpillar undergoes a transformation process that only it can sense, nestling itself in a cocoon. This cocoon serves as the location for an intricate metamorphosis. Eventually, the newly discovered form in the cocoon perceives the moment when it is time to emerge. It breaks out of its cocoon, unfolds its wings and flies as a new creature, untouched by its previous form.

Read more

Jinns, also known as ghosts, are fascinating creatures originating in Arabic mythology and folklore

Jinn’s, ook wel bekend als geesten, zijn fascinerende wezens die hun oorsprong vinden in de Arabische mythologie en folklore. Ze worden vaak beschreven als bovennatuurlijke entiteiten met vrije wil en de mogelijkheid om zowel goed als kwaad te doen. In de islamitische traditie worden jinn’s beschouwd als een aparte soort, gemaakt uit rookloos vuur, die net als mensen de verantwoordelijkheid hebben om keuzes te maken en beproevingen te doorstaan.

Read more

Voodoo is a religious and spiritual practice originating in West African traditions

Voodoo is een religieuze en spirituele praktijk die zijn oorsprong vindt in West-Afrikaanse tradities, maar zich in de loop van de geschiedenis heeft verspreid naar verschillende delen van de wereld, met name naar Haïti en andere delen van het Caribisch gebied. Het is een complexe en diverse traditie die een combinatie vormt van inheemse Afrikaanse geloofssystemen en invloeden uit het katholicisme en in sommige gevallen andere religies.

Read more

adumankama

Ik wil het vandaag hebben ove adumankama. Over deze wintie is heel weinig bekend er is een was van geheimzinnigheid. In families word veel gevochten en iedereen claim dat deze wintie bij hem of haar is. Ik kan u zeggen dat deze wintie de neiging heeft om juist zich te vestigen bij mensen die helemaal niet er vechten ervoor.Deze wintie slaat ouderen vechter bazen en afgunstigen over eng abari tapoe wang gran pikin gewoon . Deze obia is normaal heel rustig en kan zelf nog fijner boodschappen geven dan de apuku en de ingi.

Read more